EN BONES MANS amb Carles Aguilar és el programa de salut d’Onda Cero Ràdio Catalunya que tracta de manera especialitzada els temes que interessen preferentment a un ampli i creixent sector d’audiència sensibilitzat per la salut, l’educació sanitària i la qualitat de vida. El programa s’emet per la resta d’emissores d’Onda Cero Ràdio a Espanya dirigit i presentat pel Dr. Bartolomé Beltrán.

EN BONES MANS amb Carles Aguilar ofereix un estil radiofònic amb personalitat pròpia i incorpora tots els continguts que enriqueixen la filosofia del programa, basada en criteris de rigor i seriositat informativa, mantenint un alt índex de credibilitat mitjançant la col·laboració d’un ampli ventall de professionals especialitzats en cadascuna de les temàtiques que s’aborden. Una de les premisses del programa és la comunicació amb l’audiència mitjançant diferents vies d’accés: telèfon, fax, contestador automàtic, correu electrònic, Internet. A partir de les consultes i propostes dels oients s’aborden les temàtiques exposades amb experts en cadascuna de les àrees a tractar, a més el programa està estructurat de manera que tenen cabuda diferents espais definits i amb el seu propi contingut. EN BONES MANS amb Carles Aguilar és un programa de referència en la radiodifusió catalana, orientat als ciutadans i en el que col·laboren, des de bon principi, un nombre important d’experts altament qualificats, les associacions de consumidors més representatives de Catalunya, diferents col·legis de professionals, col·lectius, fundacions, entitats diverses i administracions.

EN BONES MANS amb Carles Aguilar posa a l’abast de l’audiència una informació completa i veraç sobre la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, els serveis i prestacions de la sanitat pública i privada, els drets i deures dels usuaris, la importància d’adquirir uns estils de vida saludables, promoure hàbits d’automedicació responsable,...etc. En definitiva, un instrument radiofónic que esdevé una eina eficaç i d’interès per contribuir a la millora del nivell d’educació sanitària dels ciutadans.