Cadena:
Onda Cero Ràdio Catalunya
Freqüències:
OCR Barcelona 93.5 FM
OCR Barcelona 540 OM
OCR Vilanova i la Geltrú 96.3 FM
OCR Girona / St. Feliu Guíxols 90.4 FM
OCR Lleida 94.1 FM
OCR Reus / Tarragona 95.3 FM
Programa:
En Bones Mans amb Carles Aguilar
Horari:
16:00 a 18:00 hores
Periodicitat:
Tots els dissabtes
Tipus:
Programa de caire informatiu-divulgatiu amb esperit de servei als oients i especialitzat en salut i qualitat de vida.
Estructura:
Espais específics dins del programa amb continguts referents tant a aspectes informatius d’actualitat com a altres d’interès general: El Comentari, La Pregunta de la Setmana, Entrevistes, La Ràdio al Carrer, La Consulta, etc.
Direcció / Realització:
Carles Aguilar
Coordinació / Producció:
Carme Sabater
Redacció / Producció:
Raquel Duran, Maria Moreno, Marta Machengs, Silvia Lechuga
Control tècnic:
Robert Tatay, Joel Parera
Col·laboradors:
● Col·legis Professionals de Catalunya (Metges, Farmacèutics, Psicòlegs, Diplomats en Infermeria, Advocats, Aparelladors i Arquitectes Tècnics, etc.)
● Fundacions (Hipertensió Arterial, Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears, Territori i Paisatge, Salut, Empresa i Economia, FUSEE, etc.), Associacions (Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya –OCUC-, Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat –CUS-, Unió de Consumidors de Catalunya –UCC-, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, CAMFIC, etc.)
Patrocinadors:
Departaments de Sanitat i Seguretat Social, Turisme, Comerç i Consum, Medi Ambient i Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Barcelona. Pharmacia/Pfizer. Ediciones Mayo. Gas Natural. Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica, APROAFA. Fundación Internacional para la Mujer Emprendedora, FIDEM. Fòrum Sanitatis Barcinonis, FOSBA. Asepeyo. Fundació Puigvert. Laboratorios Diafarm. Laboratorios Uriach. Productos Roche, etc.
Publicitat:
Atres Advertising
Contacte:
600 501 930
Web:
www.areadeconsulta.com
Correu electrònic:
areadeconsulta@ondacero.es
carlesaguilar@gmail.com